Privacyverklaring

 Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Iris Budel eigenaresse van Regenboog coaching ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75953900

Contactgegevens

Door het intakeformulier in te vullen, geef je mij persoonlijke contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met je te communiceren. Ik gebruik deze gegevens niet voor andere doeleinden.

Overige persoonsgegevens

Als je besluit om je aan te melden bij Regenboog coaching dan vraag ik je om meer gegevens, deze staan bijvoorbeeld op het intakeformulier of we bespreken informatie tijdens een gesprek. Alles wat gezegd of geschreven is blijft bij Regenboog coaching. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking en vanuit de hulpvraag van het kind. Zonder toestemming deel ik de informatie niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is. Het proces wordt altijd besproken met ouders. Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind.

Beveiliging

Gegevens zijn veilig zijn bij Regenboog coaching. Berichten die verstuurd zijn over en weer staan op de zakelijke telefoon van Regenboog coaching en ik alleen kan in deze telefoon. De computer met gegevens is beveiligd met een pincode.

Niet digitale gegevens

Ik maak notities van de coachsessies en maak verslagen van de voortgang. Deze gegevens bewaar ik in een afgesloten dossierkast.

Termijn gegevens bewaren

Ik zal jou gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is voor het doel van onze samenwerking. Ik moet mij wel houden aan de verplichting van de belastingdienst om facturen 7 jaar te bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de samenwerking met Regenboog coaching zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan twee jaar na afloop van onze samenwerking bewaard en daarna vernietigd  of verwijderd.